» Czech » Drain and Sewer Systems » Rules and Standards
Please note: Of course you can browse through our shop without having to register first. However, placing an order and downloading materials is only possible for registered users. Please log on. If you have not created an account yet, you can do so here.
DWA-A 143CS, Part 3
Title:Rehabilitation of Drainage Systems outside Buildings - Part 3: Lining with cured-in-place pipes (CIPP) (Mai 2014)
Language:Czech
Publication date:09 2014
Publisher:DWA
ISBN:978-3-944328-84-3
Format:A4
Pages:43
Price:65.00 €
Tento pracovní návod DWA-A 143-3 je možno použit pri sanaci odvodnovacích systému mimo budovy, které jsou provozovány jako systémy s volnou vodní hladinou. Také u metody vložkování trubkami vytvrzujícími na míste se fl exibilní rukávec z nosného a/nebo vyztužovacího materiálu, který muže být opatren fólií/povrchovou úpravou, impregnuje reakcní pryskyricí a pak se vhrne pomocí vody nebo tlaku vzduchu do kanálu (inverzuje) nebo se pomocí navijáku do kanálu vtáhne. Jako montážní pomucku je možno použít další fólie. Pri sanaci kanalizací se obvykle používají pouze teplem nebo UV-zárením vytvrzující systémy. U odvodnovacích potrubí je možno použít i „za studena vytvrzující“ systémy. Objekt, u kterého má být poškození odstraneno, se zpravidla nachází v jedné sekci sanovaného odvodnovacího kanálu resp. odvodnovacího potrubí, ve verejné nebo neverejné oblasti. Pracovní návod se týká všech plánovacích institucí, provozovatelu a dozorujících orgánu a fi rem provádejících sanace odvodnovacích systému.
Preview (pdf)
Legal Notice Terms and conditions Privacy statement