» Czech » Drain and Sewer Systems » Rules and Standards
Please note: Of course you can browse through our shop without having to register first. However, placing an order and downloading materials is only possible for registered users. Please log on. If you have not created an account yet, you can do so here.
DWA-A 143CS, Part 3
Title:Rehabilitation of Drainage Systems outside Buildings - Part 3: Lining with cured-in-place pipes (CIPP) (Mai 2014)
Language:Czech
Publication date:09 2014
Publisher:DWA
ISBN:978-3-944328-84-3
Format:A4
Pages:43
Price:65.00 €
Tento pracovní návod DWA-A 143-3 je možno použit při sanaci odvodňovacích systémů mimo budovy, které jsou provozovány jako systémy s volnou vodní hladinou. Také u metody vložkování trubkami vytvrzujícími na místě se fl exibilní rukávec z nosného a/nebo vyztužovacího materiálu, který může být opatřen fólií/povrchovou úpravou, impregnuje reakční pryskyřicí a pak se vhrne pomocí vody nebo tlaku vzduchu do kanálu (inverzuje) nebo se pomocí navijáku do kanálu vtáhne. Jako montážní pomůcku je možno použít další fólie. Při sanaci kanalizací se obvykle používají pouze teplem nebo UV-zářením vytvrzující systémy. U odvodňovacích potrubí je možno použít i „za studena vytvrzující“ systémy. Objekt, u kterého má být poškození odstraněno, se zpravidla nachází v jedné sekci sanovaného odvodňovacího kanálu resp. odvodňovacího potrubí, ve veřejné nebo neveřejné oblasti. Pracovní návod se týká všech plánovacích institucí, provozovatelů a dozorujících orgánů a fi rem provádějících sanace odvodňovacích systémů.
Preview (pdf)
Legal Notice Terms and conditions Privacy statement