» Polish » Drain and Sewer Systems » Rules and Standards
Please note: Of course you can browse through our shop without having to register first. However, placing an order and downloading materials is only possible for registered users. Please log on. If you have not created an account yet, you can do so here.
DWA-A 143PL, Teil 3
Title:Renowacja systemów odprowadzania wody na zewnątrz budynków - część 3: Rękawy utwardzane na miejscu
Language:Polish
Publication date:05 2014
Publisher:DWA
ISBN:978-3-944328-82-9
Format:A4
Pages:66
Price:65.00 €
Kartę roboczą DWA-A 143-3 stosuje się do renowacji systemów odprowadzania wody na zewnątrz budynków, użytkowanych głównie w formie systemów bezciśnieniowych. Podczas montażu rękawa impregnuje się żywicą reakcyjną wąż elastyczny, wykonany z materiału nośnego i/lub wzmacniającego, który może być powleczony folią/powłokami, a następnie wywija się go przez studzienkę za pomocą wody albo ciśnienia powietrza do kanału albo wciąga się go do kanału wciągarką. Jako pomoc montażową można stosować dodatkowe folie. Do renowacji kanałów ściekowych stosuje się zwykle tylko systemy utwardzane na ciepło albo światłem, podczas gdy w przypadku przewodów ściekowych stosuje się również systemy „utwardzane na zimno“. Przedmiotem usuwania szkód jest z reguły co najmniej jedno stanowisko przeznaczonego do renowacji kanału wzgl. przewodu ściekowego na obszarze publicznym i niepublicznym. Niniejsza karta robocza jest adresowana do wszystkich instytucji zajmujących się planowaniem, wykonywaniem oraz nadzorowaniem renowacji systemów odwadniających, a także do firm zajmujących się renowacją. ISBN
Preview (pdf)
Legal Notice Terms and conditions Privacy statement